Resources

12 Juni, 2010

Matriks Maple

Maple merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal Al jabar linear khususnya matriks
Berikut contoh-contoh penyelesaian Al Jabar linear dengan menggunakan Maple

soal-1> restart;
> with(linalg):
> A:=matrix(3,3,[2,-1,3,0,4,5,-2,1,4]):
> B:=matrix(3,3,[8,-3,-5,0,1,2,4,-7,6]):
> C:=matrix(3,3,[2,-1,3,0,4,5,-2,1,4]):
> a:=4:
> b:=7:
> evalm(A+(B+C))= evalm((A+B)+C);
> evalm((A.B).C)= evalm(A.(B.C));
> evalm((a+b).C)= evalm(a.C+b.C);
> evalm(a.(B-C))= evalm(a.B-a.C);

soal-2> restart;
> with(linalg):
> A:=matrix(2,2,[a+b-1,0,0,3]):
> B:=matrix(2,2,[5,0,0,2*a-3*b-7]):
> det(A);
> det(B);
> x:=matrix(2,2,[3,3,10,-15]);
> x1:=matrix(2,2,[3,3,35,-15]);
> x2:=matrix(2,2,[3,3,10,35]);
> a:=(det(x1)/det(x));
> b:=(det(x2)/det(x));

soal-3> restart;
> with(linalg):
> A:=matrix(2,2,[lambda-2,1,-5,lambda+4]);
> det(A);
> solve(%);

soal-4> restart;
> with(linalg):
> A:=matrix(3,3,[2,0,0,8,1,0,-5,3,6]);
> det(A);
> adj(A);
> invA:=1/det(A).adj(A);
> inverse(A);
> A1:=matrix(3,6,[2,0,0,1,0,0,8,1,0,0,1,0,-5,3,6,0,0,1]);
> gaussjord(A1);
> inverse(A);


kuis A (Key)


Kuis B (Key)


Kuis C (Key)


Kuis D (Key)

0 comments: